Pracovné dosky a zásteny prosíme zadať ako samostatnú objednávku.
Vaše údaje
Všetky rozmery zadávajte v mm! Dĺžka je smer vlákien, rozmery sú vrátane hrany.
1.
 • Vŕtanie závesov na kovanie
 • Minimálna hrúbka dosky pre navŕtanie otvorov na závesy je 18 mm.
 • pole slúži pre definovanie počtu a rozloženia dier závesov pre kovanie dvierok
 • krajné závesy sú vrtané osovo na 100mm od svojho okraja
 • 3-5 záves sa automaticky prepočíta tak aby medzi jednotlivými závesmi vznikol vždy rovnaký rozostup
 • Frézovanie Drážok / Polodrážok
 • Podlepovanie vlysov na spodnú stranu dielca
 • pole slúži pre definovanie podlepenia dielca vlysmi na spodnú stranu dielca, čím sa dosiahne opticky Dvojitá hrúbka (tzv. duplák)
 • pre každú stranu dielca je možné určiť podlepenie vlysom, čím sa dosiahne zdvojenie hrúbky dielca po okrajoch
 • po odoslaní/uložení objednávky systém automaticky doplní potrebne dielce na podlepenie
 • ROH L
 • pole slúži pre definovanie rohových dielcov frézovaných na CNC v tvare L
 • v 3 rohoch je možné zadať polomer zaoblenia
 • polomer zaoblenia menší ako 100mm, nie je možné olepiť ABS
 • Pole slúži pre definovanie zrezania či zaoblenia rohov dielca.
 • Pre zrezanie rohu "po priamke" je nutnú pri každom rohu zadať dve hodnoty skosenia: v horizontálnom (x) a vo vertikálnom (y) smere
 • Pre zaoblenie rohu zadajte hodnotu polomeru zaoblenia iba do políčka pre horizontálnu hodnotu (x) daného rohu.
Maximálna veľkosť prílohy je 5MB a povolené sú súbory: DWG, DXF, pdf, jpg, doc/x, xls/x
Prílohy k objednávke môžete nahrávať v ďalšom kroku po odoslaní nárezových dielcov.
18